2020-11-18 COMUNICAT DE LA FCEC – COVID-19

INFORMACIONS COVID – 19
Benvolgudes i benvolguts,
Fa uns dies us vàrem recomanar no realitzar els assaigs corals, degut al increment de les infeccions per coronavirus a Catalunya, pels propers dies es preveu una millora relativa de la situació que ens porta a donar-vos aquestes noves indicacions:
– Aquells cors que teniu en un futur pròxim concerts o activitats corals, reprendre els assaigs, per grups reduïts per cordes, max. 20 persones.
– Fer els assaigs a sales d’uns 60m2, ventilades abans i durant l’assaig, mantenint les distàncies de seguretat de 2m. I amb l’ús de mascareta quirúrgica (les mascaretes higièniques no són cap protecció, ni les caretes de plàstic)
– La ventilació també es pot fer 10 minuts cada ½ hora.
– Els assaigs han de permetre que les persones siguin al seu domicili a les 22h. durant el confinament nocturn.
– Mantenir una bona higiene de mans (rentat, gel hidroalcohòlic)
– Evitar tot contacte físic, ni menjar ni beure durant l’assaig.
– No participar en cap tipus de trobada, reunió o assaig si es tenen símptomes de COVID-19 i, si escau, respectar escrupolosament les mesures de quarantena o aïllament.
CUIDEU-VOS MOLT