Missa cantada en honor de Santa Claudina

Fecha: Domingo 03 de febrero 2019 – 18:00h
Lugar: En la Iglesia de Sant Paciano, Carrer de les Monges 27 – Sant Andreu, Barcelona.