Nosaltres

Primera coral de Jesús Maria, formada per Pares d’alumnes del col·legi i que van animar a la fundació d’altres, com la de Zaragoza i Valencia.

Pioners y creadors dels Encuentros Nacionales de Corales de Jesús Maria , ja que en el col·legi San Gervasi, junt amb Zaragoza, es va celebrar el Primer Encuentro de Corales.

Al 2005 es va celebrar el XX Aniversari de la fundació de la Coral Jesús Maria de Sant Gervasi, y amb les ganes d’obrir els braços als col·legis germanats de Barcelona, aquell mateix any va canvià el seu nom per el de Coral Jesús Maria de Barcelona.

El nombre de components es estable. Al voltant de quaranta: setze sopranos, dotze contralts, nou tenors i cinc baixos.

Son nombrosos els concerts i repertori de la Coral. El repertori amplíssim, des de música clàssica Mozart, Vivaldi, Verdi, Borodín, Rossini, etc, fins un amplio repertori de nadales, passant por música catalana de totes las èpoques i estils, i una preferència especial per cançons autòctones i espirituals negres.